Pulvermoses - Instant Wisdom

Pulvermoses - Instant Wisdom

Här finns bland annat...

- uppgifter om utställningar
- en och annan bild
- kortare funderingar.
Funderliga tankar finns annorstädes:
Din vän misantropen
Kanske får jag så småningom lite ordning på min sajt (igen):
Motvalls

Konceptet "Tankestänk!"

Tankestänk!Posted by Hans Sjöberg 2018-04-06 12:36:12
För närvarande innefattar begreppet en utställning, en bok som väntar på att förläggarna ska börja slåss om och ett antal genomförda träffar. Träffarna har varit av typen "kreativ verkstad - inte (bara) workshops i vanlig mening, utan en möjlighet att diskutera allt från kreativa processer till marknadsföring. Vår utgångspunkt är att det skaparen vill uttrycka är ungefär detsamma oavsett konstform - alltså skillnaden mellan de olika konstformerna handlar nästan enbart om olika teknik och betraktarens/lyssnarens preferenser.
Det har glatt oss att skrivare, utställningsansvariga, fotografer och konstnärer funnits bland deltagarna. Tre träffar har vi lyckats åstadkomma, men det blir fler efterhand.
Till dags dato har utställningen visats tre gånger; Skagagården, Undenäs kyrka och Forsvik industrimuseum.
Just nu hänger delar av den på Haganäset i Karlsborg.
Nedan finns några smakprov.

Publicerat i Skaraborgs Läns Allehanda 25 maj 2017

Foto: Hans Sjöberg ©
Några smakprov:

Text & foto: Hans Sjöberg ©
Text: Alvar Lindman Foto: Hans Sjöberg ©
Text: Alvar Lindman Foto: Hans Sjöberg ©

Text & foto: Hans Sjöberg ©

  • Comments(0)